County of Marin - News Releases - Community Survey

For Immediate Release
May 19, 2023

Khảo Sát Cộng Đồng Trực Tuyến Của Quận Marin Bây Giờ Đã Hoạt Động

Kết quả ẩn danh giúp xác định các điểm cần xem xét đối với dịch vụ cung cấp trong tương lai

San Rafael, CA – Khảo Sát Cộng Đồng Quận Marin Năm 2023 hiện được thực hiện trực tuyến và cho phép tất cả người dân sống ở Quận Marin tham gia cho đến hết ngày 9 tháng 6. Đây là cơ hội để cộng đồng dân cư Quận Marin chia sẻ ý kiến ẩn danh nhằm giúp Quận xác định những mục ưu tiên cho năm năm tiếp theo.

Quận mong muốn được lắng nghe ý kiến từ những người dân đang nhận dịch vụ của Quận để làm thước đo đánh giá dịch vụ khách hàng. Kết quả khảo sát sẽ được so sánh với kết quả của năm 2019 và đối chiếu với các cộng đồng khác trên toàn quốc.

Vào giữa tháng 4, chính quyền Quận đã gửi 4.500 bản khảo sát qua đường bưu điện tới các hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên. Những người khác sinh sống ở Marin hiện có thể tham gia khảo sát trực tuyến bằng Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha hoặc Tiếng Việt để đảm bảo tất cả mọi người đều có cơ hội được lắng nghe. Mọi ý kiến phản hồi đều được gửi dưới dạng ẩn danh.

Quý vị sẽ chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thành khảo sát, bao gồm các câu hỏi về chất lượng cuộc sống nói chung, các chính sách của địa phương, nhân khẩu học và xếp hạng của các dịch vụ của chính quyền địa phương. Các ưu tiên của cộng đồng có thể đã thay đổi kể từ cuộc khảo sát cuối cùng vào năm 2019, và Quận mong muốn có thể tạo ra một nền tảng nhằm cung cấp thông tin cho các nỗ lực hoạch định chiến lược trong tương lai.

Bất kỳ ai không thể truy cập internet hoặc máy tính đều có thể yêu cầu trợ giúp để hoàn thành khảo sát này tại các Thư Viện Miễn Phí của Quận Marin. Cán bộ nhân viên của Quận cũng đang hợp tác với các tổ chức dựa trên cộng đồng tại địa phương để giúp lan truyền thông tin về cuộc khảo sát và để đảm bảo rằng mọi ý kiến đều có cơ hội được lắng nghe.

Kết quả khảo sát sẽ được công khai vào cuối mùa hè năm 2023 thông qua trang web của Quận và được trình bày trước Hội Đồng Giám Sát. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Khảo Sát Cộng Đồng Năm 2023

Contact:

Jennifer Gates
Strategic Projects Manager
County Administrator's Office

3501 Civic Center Drive
Suite #325
San Rafael, CA 94903
(415) 473-2763
Email: Jennifer Gates
County Administrator website