County of Marin - News Releases - Emergency Rental Assistance

For Immediate Release
July 10, 2023

Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho Người thuê nhà bị ảnh hưởng bởi Đại dịch COVID đang dần đi đến hồi kết

Tiếp nhận đơn đăng ký nhận trợ cấp đến hết ngày 1 tháng 8; Không cam kết sẽ nhận được trợ cấp

Đây là thông cáo chung được đăng tải từ phía quận Marin và Tổ chức Hành động vì Cộng đồng quận Marin

Quận Marin, CA – Hàng trăm cư dân quận Marin không có khả năng chi trả tiền thuê nhà do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã được hỗ trợ tài chính thông qua Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho Người thuê nhà trong Trường hợp Khẩn cấp (Emergency Rental Assistance Program - ERAP). Tuy nhiên, chương trình này sẽ sớm kết thúc.

ERAP là một chương trình hỗ trợ khẩn cấp, nhằm mục đích duy trì nơi ở cho các cá nhân có nguy cơ cao không thể tất toán hợp đồng thuê nhà tại quận Marin thông qua hỗ trợ tài chính cho các trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây ra bởi đại dịch COVID-19. Người dân và chủ nhà có thu nhập thấp hiện đang cư trú tại quận Marin có thể nộp đơn đăng ký nhận trợ cấp thuê nhà, áp dụng đối với các hợp đồng cho thuê từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trở đi.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 15 triệu đô la từ ngân sách trợ cấp tiền thuê nhà của bang và liên bang đã được phân bổ đến chủ nhà, là người đại diện cho các hộ thuê đang sinh sống tại quận Marin, thông qua chương trình ERAP. Hơn 1,850 trường hợp nộp đơn đã được trợ cấp và được chấp thuận nhận trợ cấp. Chỉ trong vòng 8 tháng qua, hơn 4.3 triệu đô la đã được phân bổ đến hơn 600 hộ thuê thông qua người đại diện nhận trợ cấp là các chủ nhà.

Khoảng 1.7 triệu đô la từ quỹ ERAP vẫn đang chờ để được phân bổ, con số này dự kiến không đủ cho hơn 300 trường hợp đang đợi xem xét và đang trong danh sách chờ. Dữ liệu cho thấy rằng tốc độ phân bổ ngân sách của ERAP đang nhanh hơn dự kiến, trong đó tốc độ giải ngân bình quân hàng tháng từ 600,000 đến 800,000 đô la. Trường hợp không còn các nguồn bổ sung kinh phí nào khác cho quỹ ERAP cộng với số lượng đơn đăng ký trợ cấp đã nhận và các đơn đang trong danh sách chờ hiện nay, buộc phải ngưng tiếp nhận danh sách chờ ngay trong tháng này, hoặc trước ngày 1 tháng 8.

Tổ chức Hành động vì Cộng đồng quận Marin phối hợp với quận Marin đồng tổ chức chương trình. Chương trình ERAP đã gìn giữ sự ổn định, chi trả hóa đơn và duy trì nơi ở cho rất nhiều hộ gia đình đang sinh sống tại quận Marin.

“Ưu tiên của chúng tôi trước mắt là duy trì nơi ở cho người dân, ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đi kèm nhằm tăng cường sự ổn định đời sống khu dân cư”, Chandra Alexandre, Giám đốc điều hành Tổ chức Hành động vì Cộng đồng quận Marin phát biểu. “Chúng tôi mong muốn chi trả tiền thuê nhà cho người dân, và hơn hết là đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống của cộng đồng dân cư chúng ta. Dùng sự tin tưởng để xây dựng mối quan hệ gắn kết với quận, từ đó triển khai hiệu quả Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho Người thuê nhà trong Trường hợp Khẩn cấp.

Cá nhân nộp đơn đăng ký nhận trợ cấp không cần đáp ứng yêu cầu về tình trạng lưu trú. Các hộ thỏa điều kiện phải là cư dân quận Marin và đáp ứng một trong các yêu cầu dưới đây:

  • Thu nhập hộ gia đình bị ảnh hưởng, xảy ra phát sinh chi phí lớn, hoặc gặp khó khăn tài chính do ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp, trước hoặc sau đại dịch vi-rút corona.
  • Một hoặc nhiều hơn các thành viên trong hộ gia đình có khả năng chứng minh nguy cơ mất nơi ở; bất ổn vấn đề nhà ở như đã nêu trong chính sách Kho bạc Hoa Kỳ.
  • Thu nhập hộ gia đình thấp hơn hoặc ngang mức 30% so với thu nhập bình quân trong khu vực (Area Median Income)

Vui lòng điền đơn đăng ký vào danh sách chờ qua cổng thông tin trực tuyến ERAP. Để đăng nhập vào cổng thông tin, cá nhân đăng ký cần có địa chỉ email và mật khẩu; mọi thông tin hướng dẫn đều có trên trang web. Phương thức này giúp mọi người dễ dàng nộp đơn vào danh sách chờ, xem lại đơn đăng ký, bổ sung thông tin, hoặc yêu cầu giấy xác nhận tham gia chương trình. Điều kiện để được tham gia vào danh sách chờ là đơn đăng ký phải được tiếp nhận trước ngày 1 tháng 8. Việc tham gia vào danh sách chờ của quận không đồng nghĩa với việc người nộp đơn chắc chắn sẽ được nhận trợ cấp thuê nhà.

Trong trường hợp không có các nguồn nào khác bổ sung kinh phí cho quỹ chương trình, quỹ hiện hành sẽ được ưu tiên phân bổ theo thứ tự sau:

  • Các đơn đăng ký đang được xét duyệt: hộ gia đình với mức thu nhập dưới 30% mức thu nhập bình quân trong khu vực (AMI) HOẶC các cá nhân bị trục xuất khỏi nơi thuê, thời gian nhận trợ cấp lên đến 3 tháng.
  • Các đơn đăng ký đang trong danh sách chờ: hộ gia đình với mức thu nhập dưới 30% mức thu nhập bình quân trong khu vực (AMI) VÀ các cá nhân bị trục xuất khỏi nơi thuê, thời gian nhận trợ cấp lên đến 3 tháng.

Chủ sở hữu tài sản có thể gọi cho Đơn vị Bảo vệ Người tiêu dùng của Biện lý Quận theo số (415) 473-6450 để được tư vấn về quyền lợi và trách nhiệm. Cá nhân thuê nhà vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Pháp lý quận Marin theo số (415) 492-0230, bấm số 102, để được giải đáp thắc mắc về các biện pháp bảo vệ trong tình huống bị trục xuất.

Contact:

Leelee Thomas
Deputy Director, Housing and Federal Grants Division
Community Development Agency

3501 Civic Center Drive
Suite 308
San Rafael, CA 94903
(415) 473-6697
Email: Leelee Thomas
Affordable Housing webpage