County of Marin - News Releases - Community Survey

For Immediate Release
June 02, 2023

Hạn Cuối của Cuộc Khảo Sát Cộng Đồng Trực Tuyến của Quận

Kết quả ẩn danh giúp xác định các điểm cần xem xét đối với dịch vụ cung cấp trong tương lai

San Rafael, CA – Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 sẽ là hạn cuối để mọi người đang sinh sống ở Quận Marin tham gia vào cuộc khảo sát cộng đồng trực tuyến nhằm cung cấp thông tin cho Quận về mong muốn và nhu cầu đối với dịch vụ địa phương của các khu dân cư.

Khảo sát được cung cấp bằng Tiếng Anh (English)Tiếng Tây Ban Nha (Español) hoặc Tiếng Việt, và tất cả các câu trả lời đều được ẩn danh. Quý vị sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành khảo sát, trong đó bao gồm các câu hỏi về chất lượng cuộc sống nói chung, các chính sách của địa phương, thông tin nhân khẩu học và xếp hạng cho các dịch vụ của chính quyền địa phương. Các ưu tiên của cộng đồng có thể đã thay đổi kể từ cuộc khảo sát gần đây nhất vào năm 2019, và Quận mong muốn có thể tạo ra một nền tảng nhằm cung cấp thông tin cho các nỗ lực hoạch định chiến lược trong tương lai. Ở cuối khảo sát có một câu hỏi mở dành cho cộng đồng để họ chia sẻ vấn đề hàng đầu mà họ tin rằng Quận nên chú trọng trong hai năm tiếp theo.

Kết quả khảo sát sẽ được công khai vào cuối mùa hè năm 2023 thông qua trang web của Quận và sẽ được so sánh với kết quả cuộc khảo sát năm 2019. Vào cuối năm nay, kết quả sẽ được trình bày trước Hội Đồng Giám Sát kèm theo so sánh với kết quả tiêu chuẩn từ các cộng đồng khác trên toàn quốc.

Bất kỳ ai bị hạn chế truy cập Internet hoặc tiếp cận máy tính đều có thể yêu cầu trợ giúp để hoàn thành khảo sát này tại mọi Thư Viện Miễn Phí của Quận Marin. Cán bộ nhân viên của Quận cũng đang hợp tác với các tổ chức dựa trên cộng đồng tại địa phương để giúp lan truyền thông tin về cuộc khảo sát và để đảm bảo rằng mọi ý kiến đóng góp đều được tiếp nhận.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Khảo Sát Cộng Đồng Năm 2023

Contact:

Jennifer Gates
Strategic Projects Manager
County Administrator's Office

3501 Civic Center Drive
Suite #325
San Rafael, CA 94903
(415) 473-2763
Email: Jennifer Gates
County Administrator website