County of Marin - News Releases - Community Survey

For Immediate Release
April 13, 2023

Ý Kiến Của Quý Vị Rất Quan Trọng! Khảo Sát Cộng Đồng Sắp Diễn Ra

Quận cần đo lường dịch vụ khách hàng và đánh giá các mục ưu tiên thông qua khảo sát ngắn vào mùa xuân này

San Rafael, CA – Quận Marin mong muốn được lắng nghe ý kiến từ cộng đồng liên quan đến khả năng đáp ứng kỳ vọng của hoạt động cung cấp các dịch vụ thiết yếu và muốn giúp Hội Đồng Giám Sát xác định các mục ưu tiên quan trọng nhất trong năm năm tới.

Chính quyền quận sẽ gửi 4,500 khảo sát qua đường bưu điện đến các hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên vào giữa tháng 4. Sau đó, quận cũng sẽ mở khảo sát trực tuyến cho tất cả cư dân Quận Marin vào giữa tháng 5 để đảm bảo mọi người đều có cơ hội tham gia. Tất cả câu trả lời đều ẩn danh. Người nhận có thể chọn gửi lại khảo sát trong phong bì đã trả bưu cước hoặc hoàn thành khảo sát trực tuyến bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt.

Stephanie Moulton-Peters, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Marin cho biết: “Hội Đồng Giám Sát rất quan tâm đến việc hỏi ý kiến cư dân về các dịch vụ của Quận và chất lượng cuộc sống ở Marin”. “Đây là cơ hội để chúng tôi biết cư dân đang sống thế nào và mọi thứ hoạt động ra sao trong cộng đồng, từ đó giúp chúng tôi đưa ra quyết định. Mọi ý kiến đều quan trọng. Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người tham gia”.

Khảo sát cộng đồng đầu tiên của Quận từ năm 2019 có các câu hỏi về chất lượng cuộc sống nói chung, chính sách địa phương, thông tin nhân khẩu học và hoạt động đánh giá các dịch vụ do chính quyền địa phương cung cấp. Kể từ đại dịch COVID-19, cộng đồng đã thay đổi các lựa chọn ưu tiên. Do đó, Quận mong muốn thu thập thông tin để tạo ra cơ sở cho các nỗ lực hoạch định chiến lược trong tương lai.

Cư dân có thể nêu quan điểm đối với các mục ưu tiên ngân sách hiện tại và tiềm năng của Hội Đồng Giám Sát, bao gồm chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, nhà ở giá phải chăng, công bằng trong các chương trình và chính sách của Quận, biến đổi khí hậu và đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Quận. Khảo sát cũng sẽ có một câu hỏi mở ở cuối, hỏi ý kiến cư dân về mục nên được Quận ưu tiên nhất trong năm năm tới.

Kể từ năm 2019, các câu trả lời khảo sát đã giúp Hội Đồng xác nhận mục ưu tiên, cung cấp thông tin giúp phân bổ ngân sách Quận và thực hiện các hành động liên quan. Ví dụ: Hội Đồng đã trình bày Dự Luật C cho cử tri vào tháng 3 năm 2020 về một loại thuế đất đặc biệt giúp lập ra Marin Wildfire Prevention Authority, một tổ chức đa quyền hạn tập trung vào nhiệm vụ ngăn chặn và giảm thiểu các vụ cháy rừng trên khắp Marin. Kết quả này đạt được là nhờ sự quan tâm sâu sắc của những người trả lời khảo sát năm 2019 đối với mục chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp và cháy rừng.

Jennifer Gates, Quản Lý Dự Án Chiến Lược của Văn Phòng Quản Trị Viên Quận cho biết: “Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều thông tin từ khảo sát để có thể so sánh các thành quả thu về trong thời gian qua với thời gian trước COVID và với các cộng đồng khác trên toàn quốc”. “Chúng tôi muốn biết nhu cầu của cộng đồng và cách tốt nhất chính là trao đổi với cư dân trong cộng đồng”.

National Research Center của Polco sẽ phụ trách tiến hành khảo sát khoa học toàn diện. Chúng tôi sẽ gửi bưu thiếp thông báo trước qua đường bưu điện tới những người được chọn tham gia vào ngày 18 tháng 4, sau đó khoảng một tuần chúng tôi sẽ gửi khảo sát. Kết quả khảo sát sẽ có trên nền tảng trực tuyến vào cuối mùa hè năm 2023 và được chia sẻ trong hội thảo công khai với Hội Đồng.

Polco sẽ được trả tối đa $43,000 để xử lý khảo sát. Các câu trả lời có thể được phân tích theo khu Giám Sát, thị trấn hoặc thành phố và theo thông tin nhân khẩu học, chẳng hạn như chi phí nhà ở hàng tháng, thu nhập, độ tuổi và các yếu tố khác. Dự kiến phạm vi sai số của khảo sát sẽ ở mức dưới 5%. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập MarinCounty.org/communitysurvey.

Contact:

Jennifer Gates
Strategic Projects Manager
County Administrator's Office

3501 Civic Center Drive
Suite #325
San Rafael, CA 94903
(415) 473-2763
Email: Jennifer Gates
County Administrator website