County of Marin - News Releases - Workforce Housing JPA

For Immediate Release
August 03, 2023

Tuyển Nhân Sự cho Workforce Housing Board mới

Ban Giám Sát Viên Quận Marin đang tìm kiếm ứng viên cho nhiệm kỳ hai năm

San Rafael, CA – Những người dân cư trú tại Quận Marin và quan tâm đến việc xây dựng nhà ở cho lực lượng lao động đều được khuyến khích nộp đơn ứng tuyển vị trí trong hội đồng công lập mới để tạo điều kiện thực hiện các dự án phát triển đó. 

Chúng tôi sẽ tiếp nhận đơn đến hết Thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 cho nhiệm kỳ hai năm trong Marin County Workforce Housing Public Financing Authority, một cơ quan có thẩm quyền chung (JPA) giữa Quận và Office of Education. JPA là một tổ chức do nhiều cơ quan thành lập và tài trợ vì lợi ích chung của tất cả các bên tham gia. 

Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Marin đã phê duyệt thỏa thuận thành lập JPA vào tháng Mười Một, 2022 nhằm hỗ trợ dự án mới với mục tiêu phát triển 250 căn hộ cho thuê làm nhà ở cho lực lượng lao động thu nhập thấp, những căn hộ này sẽ có tên gọi Oak Hill Apartments. Dự án phát triển này sẽ cung cấp nơi an cư mới cho nhân viên trường công lập và lực lượng lao động Quận trên một khu đất nhà nước chưa sử dụng gần Larkspur Landing ở Larkspur. 

Mang đến nhiều lựa chọn gia cư giá phải chăng hơn là ưu tiên hàng đầu của Hội Đồng Giám Sát khi thừa nhận rằng Marin đang là một trong những thị trường nhà ở đắt đỏ nhất Hoa Kỳ.

Ban Giám Sát Viên mong muốn cư dân Quận Marin sẽ tham gia ứng tuyển vị trí ủy viên hội đồng quản trị đại diện cho Quận Marin và Marin County Office of Education. Những ứng viên sáng giá cho chức vụ trong hội đồng cần có kinh nghiệm hoặc quan tâm đến một hoặc nhiều mục sau đây:

  • lực lượng lao động hoặc nhà ở giá phải chăng
  • tiếp cận và gắn kết cộng đồng
  • tài chính, trái phiếu hoặc các nguồn doanh thu khác cho dự án phát triển
  • phát triển và xây dựng bất động sản
  • mua hoặc thu mua bất động sản
  • cho thuê, hợp đồng, số tiền thu nhận
  • thiết kế kiến trúc

Workforce Housing JPA sẽ gồm có ba (3) ủy viên do Hội Đồng Giám Sát Viên bổ nhiệm. Tất cả cư dân Marin quan tâm đến việc phục vụ trong Workforce Housing JPA, kể cả người da màu, phụ nữ và người khuyết tật, đều được khuyến khích tham gia ứng tuyển. Ngoài ra, không có yêu cầu về độ tuổi tối thiểu hay thời gian cư trú để tham gia ứng tuyển vào Workforce Housing JPA Board. Những ủy viên được bổ nhiệm tự xác nhận có thu nhập hộ gia đình thấp hơn so với tiêu chuẩn tự túc của Quận sẽ nhận được trợ cấp. 

Các bên quan tâm có thể nộp đơn ứng tuyển trực tuyến hoặc nhận đơn xin ứng tuyển bản giấy từ Thư Ký của Hội Đồng Giám Sát Viên, Phòng 329, Administration Building, Marin Civic Center (415-473-7331). 

Đơn đăng ký này là dành cho những ứng viên vị trí ủy viên trong Hội Đồng, nếu quý vị quan tâm đến cách nộp đơn đăng ký tùy chọn nhà ở giá phải chăng, vui lòng truy cập https://housingbayarea.mtc.ca.gov/

###

Tất cả các cuộc họp và sự kiện công khai do Quận Marin tài trợ hoặc tiến hành đều được tổ chức tại các địa điểm mà người khuyết tật có thể tiếp cận. Nếu quý vị là người khuyết tật và cần thông tin hoặc tài liệu ở định dạng thay thế, hoặc nếu quý vị cần sự điều chỉnh thích hợp để tham gia chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động của quận, vui lòng liên hệ với ban nhân viên theo số (415) 473-7331 hoặc (415) 473-4381 (thoại/TTY) hoặc gửi email đến disabilityaccess@marincounty.org.

Contact:

Ariel Espiritu Santo
Assistant County Administrator
County Administrator's Office

3501 Civic Center Drive
Suite 325
San Rafael, CA 94903
(415) 473-2408
Email: Ariel Espiritu Santo
County Administrator website