County of Marin - News Releases - Tái Phân Chia Khu Vực

For Immediate Release
September 30, 2021

Các Phiên Điều Trần về Tái Phân Chia Khu Vực của Quận vào Tháng Mười

Các điều chỉnh về ranh giới đối với các khu vực giám sát phụ thuộc vào số liệu điều tra dân số cuối cùng

San Rafael, CA – Quận Marin tiếp tục thu thập ý kiến của công chúng về quy trình tái phân chia khu vực và đã lên lịch hai phiên họp về chủ đề này trong các cuộc họp của Hội Đồng Giám Sát vào Tháng Mười. Ranh giới giữa năm khu vực giám sát của Quận Marin đang được xem xét để đảm bảo sự phân bố dân cư tương đối bình đẳng dựa trên số liệu Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ năm 2020 mới.

Việc tái phân chia khu vực xác định những khu dân cư và cộng đồng nào được nhóm lại với nhau thành một khu vực để bầu chọn giám sát viên. Quy trình này cần thực hiện 10 năm một lần sau khi công bố các số liệu điều tra dân số mới để cân bằng lại các khu vực do có những thay đổi về dân số (xem bản đồ hiện tại trên trang chủ của Hội Đồng). Việc tái phân chia khu vực cũng giúp đảm bảo Quận tuân thủ cả Đạo Luật về Quyền Bầu Cử và các yêu cầu của tiểu bang.

Vào ngày 20 Tháng Chín, tiểu bang đã công bố Dữ Liệu Tái Phân Chia Khu Vực của California, được dựa trên dữ liệu Điều Tra Dân Số năm 2020 của liên bang và tính các tù nhân tại nhà tù tiểu bang tại địa chỉ nhà cuối cùng họ lưu trú. Dân số của Marin cho mục đích tái phân chia khu vực là 258,553 người, giảm so với 262,321 trước đó, nghĩa là khu vực giám sát lý tưởng sẽ có khoảng 51,710 người.

Vào ngày 12 Tháng Mười, Hội Đồng sẽ xin ý kiến phản hồi của công chúng về các tiêu chí được sử dụng để tái phân chia khu vực, đặc biệt là trong “các cộng đồng cùng chung lợi ích” vốn nên được đặt trong cùng một khu và không bị chia cắt. Vào ngày 26 Tháng Mười, một chuyên gia về nhân khẩu học sẽ phân tích các khu vực hiện có với các dữ liệu điều tra dân số được điều chỉnh cuối cùng. Sau đó, Hội Đồng sẽ thu thập thêm ý kiến, thông qua các tiêu chí để tái phân chia khu vực và hướng dẫn chuyên gia tư vấn về nhân khẩu học chuẩn bị dự thảo kế hoạch của quận. Bản đồ cuối cùng phải được thông qua trước ngày 15 Tháng Mười Hai để đảm bảo cuộc bầu cử sơ bộ Tháng Sáu năm 2022 phản ánh các ranh giới mới.

Phiên họp trực tuyến của Hội Đồng Giám Sát sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 30 phút chiều, ngày 12 Tháng Mười. Các phiên họp trong tương lai có thể được tổ chức ở định dạng kết hợp, cho phép cả tương tác trực tiếp và trực tuyến. 

Sau khi bắt đầu quy trình vào Tháng Năm, Quận đã tổ chức một hội thảo cuối tuần vào Tháng Tám và giới thiệu công cụ lập bản đồ trực tuyến mới để người dân có thể đề xuất bản đồ khu vực giám sát của chính họ và xác định “cộng đồng cùng chung lợi ích” của họ. Cư dân được khuyến khích lập bản đồ bằng công cụ tương tác phản ánh sự thay đổi dân số khi ranh giới bản đồ được di chuyển trên màn hình, cũng như cung cấp ý kiến bằng văn bản hoặc bằng lời nói trong suốt quy trình. 

Quý vị có quan tâm đến quy trình tái phân chia khu vực và muốn được cập nhập thông tin về chủ đề này không? Hãy đăng ký để nhận thông tin  cập nhật qua e-mail định kỳ từ nhân viên của Quận về chủ đề “Tái Phân Chia Khu Vực Giám Sát của Quận Marin năm 2021” hoặc truy cập trang web của Ngoại Trưởng Tiểu Bang California về tái phân chia khu vực.

Video và tài liệu kèm theo từ cuộc họp trước đó hiện có sẵn trên trang web công khai RedistrictMarin.org, và quý vị có thể gửi ý kiến phản hồi qua email cho nhân viên Quận

để được hỗ trợ dành cho người khuyết tật, vui lòng gọi điện cho (415) 473-6358 (cuộc gọi thoại), Đường Dây Tiếp Âm California theo số 711 hoặc gửi email cho nhân viên Truy Cập Kỹ Thuật Số ít nhất năm ngày làm việc trước khi diễn ra sự kiện. Quận sẽ cố gắng giải đáp mọi câu hỏi nhận được trong vòng năm ngày làm việc. Các bản sao tài liệu có sẵn ở định dạng khác nếu được yêu cầu.

Contact:

Anna Guiles
Strategic Projects Manager
County Administrator's Office

3501 Civic Center Drive
Suite 325
San Rafael, CA 94903
(415) 473-6361
Email: Anna Guiles
County Administrator website