Người Thuê - Các Câu Hỏi Thường Gặp

Open All Panels

 
 • 1. Khi nào tôi có thể đăng ký nhận hỗ trợ tiền thuê nhà?

  Chương trình Marin County Rental Assistance hiện đã ngừng nhận đơn đăng ký mới. Những Người Thuê và Chủ Nhà có đơn đăng ký đang chờ xử lý vui lòng truy cập cổng thông tin dành cho đối tượng thuê mới của Quận tại trang web của chương trình Marin County Emergency Rental Assistance.

  Nếu quý vị cần được hỗ trợ hoặc không thể đăng ký trực tuyến, vui lòng liên hệ nhân viên theo số (415) 473-2223 (Dịch vụ chuyển tiếp CA 711) hoặc chương trình Marin County Rental Assistance để bổ sung các tài liệu cần thiết vào đơn đăng ký. Nếu quý vị không thể liên lạc với nhân viên, vui lòng để lại lời nhắn để một trong các nhân viên của chúng tôi có thể liên hệ với quý vị.

 • 2. Ai đủ điều kiện được hỗ trợ?

  Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, quý vị phải:

  • Hiện đang là người thuê nhà ở Quận Marin và/hoặc đang nợ tiền thuê nhà tại một khu nhà ở Quận Marin;
  • Có thu nhập ở mức thấp dưới đây;
  • Tài chính bị ảnh hưởng do COVID 19
  • Nộp các giấy tờ cần thiết (xem câu trả lời cho câu hỏi số 10 để biết thêm thông tin).

  Quy Mô Hộ Gia Đình

  Household Size AMI 30% AMI 50% AMI 80%
  1 $38,400.00 $63,950.00 $102,450.00
  2 $43,850.00 $73,100.00 $117,100.00
  3 $49,350.00 $82,250.00 $131,750.00
  4 $54,800.00 $91,350.00 $146,350.00
  5 $59,200.00 $98,700.00 $158,100.00
  6 $63,600.00 $106,000.00 $169,800.00
  7 $68,000.00 $113,300.00 $181,500.00
  8 $72,350.00 $120,600.00 $193,200.00

  *Thu nhập này phải dựa trên thu nhập hàng tháng gần đây nhất của quý vị.

 • 3. Đơn đăng ký được xử lý như thế nào?

  Các đơn đăng ký hoàn chỉnh sẽ được ưu tiên xử lý dựa trên các yếu tố sau đây:

   • Có nguy cơ bị trục xuất
    • Giam Giữ bất hợp pháp đã được đệ trình lên Tòa Án
    • Thông báo bằng văn bản của chủ nhà
   • AMI (Thu Nhập Bình Quân Khu Vực)
    • 30% trở xuống
    • 50% trở xuống
    • 80% trở xuống
   • Tiền Thuê Nhà
    • Tiền thuê nhà còn nợ sau tháng Tư năm 2020
    • Trước đây chưa nhận hỗ trợ
   • Ngày nộp đơn

  Xem bảng dưới đây để biết các ngưỡng thu nhập

  Số Người Trong Gia đình/Hộ Gia Đình Của Quý vị (Bao Gồm Cả Trẻ Em) Thu Nhập Cực Thấp (30% AMI) Thu Nhập Rất Thấp (50% AMI) Thu Nhập Thấp (80% AMI) 
  1 $38.400  $63.950  $102.450
  2 $43.850  $73.100  $117.100
  3 $49.350  $82.250  $131.750
  4 $54.800  $91.350  $146.350
  5 $59.200  $98.700  $158.100
  6 $63.600  $106.000  $169.800
  7 $68.000  $113.300  $181.500
 • 4. Chương trình này sẽ hỗ trợ chi trả cho những tháng nào?

  Chương trình này hoạt động tuân theo Luật AB 832, luật cấm trục xuất mới và hỗ trợ tiền thuê nhà của Tiểu Bang đã được thông qua vào ngày 1 tháng Bảy năm 2021. Quý vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết về luật này trên trang web Bảo Vệ Người Thuê Nhà Do Đại Dịch COVID của Quận.

  Khoản hỗ trợ hiện sẽ chi trả 100% tiền thuê nhà chưa thanh toán của người thuê nhà, bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư năm 2020 đến hết tháng Ba Năm 2022.

 • 5. Nếu tôi đã nhận được khoản hỗ trợ 80% và chủ nhà muốn nhận 20% còn lại thì sao?

  Những người nộp đơn đăng ký đã nhận khoản hỗ trợ 80% tiền thuê nhà còn nợ thông qua chương trình này sẽ được nhận thêm 20%.

 • 6. Nếu tôi còn nợ tiền thuê tại một khu nhà ở Marin nhưng đã chuyển khỏi Marin, tôi có còn đủ điều kiện được hỗ trợ trả tiền thuê nhà còn nợ không?

  Có.

 • 7. Tôi có cần phải là công dân Hoa Kỳ hoặc có tư cách pháp nhân để đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ không?

  Không, chương trình này không yêu cầu bất cứ thông tin nào về tư cách công dân. Tất cả người thuê nhà tại Quận Marin có thu nhập hàng năm đáp ứng yêu cầu về thu nhập đều đủ điều kiện tham gia chương trình.

 • 8. Việc nhận hỗ trợ có ảnh hưởng đến gánh nặng công không?

  Không. Việc nhận hỗ trợ từ chương trình này sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái thị thực/tư cách công dân của quý vị. Gần đây nhất, vào thứ Năm ngày 11 tháng Ba năm 2021, U.S. Department of Homeland Security thông báo rằng họ sẽ không còn ủng hộ Luật Gánh Nặng Công nữa.

 • 9. Hiện có bao nhiêu tiền hỗ trợ?

  Quận Marin nhận được tổng cộng khoảng $30 triệu tiền hỗ trợ thuê nhà. Có thể Quận sẽ nhận được thêm nguồn tài trợ của tiểu bang và/hoặc liên bang trong các đợt tiếp theo.

 • 10. Tôi cần nộp những giấy tờ gì?

  Với chương trình này, quý vị sẽ cần tải lên bản sao của các giấy tờ sau:

  • Bản sao ID có ảnh của quý vị. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này bằng một (1) trong những hồ sơ sau đây:
   • Bằng Lái Xe có ảnh (ở Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào thuộc Hoa Kỳ);
   • Thẻ Căn Cước có ảnh của Người Không Lái Xe (ở Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào thuộc Hoa Kỳ);
   • Hộ chiếu;
   • Giấy tờ nhận dạng có ảnh từ Quốc Gia Xuất Xứ (không phải Hoa Kỳ);
   • Thẻ Thường Trú Nhân Hoa Kỳ;
   • Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch Hoa Kỳ (hiệu lực trong vòng 10 năm sau ngày cấp);
   • Giấy Phép Học Lái Xe có ảnh (ở Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào thuộc Hoa Kỳ);
   • Giấy Tờ Công Tác có ảnh.
  • Hồ Sơ Thu Nhập. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này bằng những hồ sơ sau đây:
   • Phiếu lương (tối thiểu 30 ngày);
   • Thư xác nhận thất nghiệp;
   • Bảng kê khai tiền lương và thuế W-2;
   • Bản sao kê ngân hàng (thể hiện tiền lương hoặc giảm lương);
   • Thư từ hãng sở (thể hiện mức thu nhập, giảm mức thu nhập hoặc sa thải);
   • Mẫu 1040 khai thuế thu nhập cá nhân như đã nộp cho IRS;
   • Bản tự khai
  • Bằng Chứng Thuê Nhà. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này bằng những hồ sơ sau đây:
   • Trang đầu tiên của hợp đồng thuê hiện tại;
   • Hóa đơn điện nước ghi rõ địa chỉ;
   • Thư xác nhận của chính quyền
   • Giấy Tờ Tùy Thân Hiện Tại

  Nếu quý vị không thể quét hoặc tải lên, quý vị có thể đem giấy tờ, hồ sơ đến cơ quan đối tác để tải lên và cập nhật đơn đăng ký của mình.

  Nếu quý vị cần hỗ trợ gửi tài liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử RentalAssistance@MarinCounty.org hoặc gọi số (415) 473-2223 (Chuyển tiếp CA 711).

 • 11. Tôi đã nộp đơn đăng ký, khi nào sẽ nhận được phản hồi?

  Để đơn đăng ký được coi là hoàn chỉnh, cả chủ nhà và người thuê nhà đều phải nộp đơn đăng ký tương ứng của họ. Nếu chủ nhà không muốn hoặc không thể hoàn thành đơn đăng ký của họ, người thuê nhà có thể nhận được hỗ trợ trực tiếp. Các đơn đăng ký hoàn chỉnh sẽ được ưu tiên xử lý dựa trên các yếu tố sau đây:

   • Có nguy cơ bị trục xuất
    • Giấy tờ nộp lên Tòa Án
    • Thông báo bằng văn bản của chủ nhà
   • AMI (Thu Nhập Bình Quân Khu Vực)
    • 30% trở xuống
    • 50% trở xuống
    • 80% trở xuống
   • Tiền Thuê Nhà
    • Tiền thuê nhà còn nợ sau tháng Tư năm 2020
    • Trước đây chưa nhận hỗ trợ
    • Vay tiền – tiền thuê nhà trong tương lai
    • Chi phí tăng do đại dịch COVID – tiền thuê nhà trong tương lai
   • Ngày nộp đơn

  Những người nộp đơn đủ điều kiện có đơn đăng ký hoàn chỉnh (cả người thuê nhà và chủ nhà đã nộp) có thể sẽ nhận được hỗ trợ trong vòng 2 tháng sau khi nộp đơn đăng ký.

 • 12. Tôi đã nộp đơn đăng ký nhưng chưa nhận được phản hồi. Như vậy có phải là đơn đăng ký của tôi không đủ điều kiện không?

  Không. Chúng tôi liên hệ với tất cả những người trong danh sách và sẽ thông báo cho quý vị biết đơn đăng ký của quý vị có đủ điều kiện hay không. Nếu quý vị đã hoàn tất việc đăng ký với nhân viên của chúng tôi, đã nộp tài liệu và đang chờ phản hồi, điều đó có nghĩa là đơn đăng ký của quý vị đang được xử lý.

 • 13. Trước đây tôi đã nhận hỗ trợ tiền thuê nhà từ chương trình này. Liệu tôi có thể đăng ký tiếp không?

  Không, chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà hiện đã ngừng nhận đơn đăng ký mới

 • 14. Tôi cần hỗ trợ tiền thuê nhà cho các tháng hiện tại/trong tương lai, không phải tiền thuê còn nợ. Chương trình có thể hỗ trợ như thế không?

  Hiện tại, trường hợp còn nợ tiền thuê nhà sẽ được ưu tiên xử lý, theo các mức ưu tiên được mô tả ở câu hỏi 3 và câu hỏi 12.

 • 15. Tôi có thể bị trục xuất vì không trả tiền thuê nhà ngay thời điểm hiện tại không?

  Luật tiểu bang gia hạn thời gian bảo vệ khỏi bị trục xuất cho đến ngày 30 tháng Sáu năm 2022 cho những trường hợp nộp đơn đăng ký đủ điều kiện trước ngày 31 tháng Ba. Tuy nhiên, thời gian bảo vệ khỏi bị trục xuất không kéo dài đối với trường hợp không thanh toán tiền thuê nhà sau ngày 31 tháng Ba. Điều đó có nghĩa là người thuê nhà phải trả tiền thuê và thanh toán hóa đơn điện nước bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư. Quý vị có thể tìm thông tin chi tiết và tờ khai trống trên trang web Bảo Vệ Người Thuê Nhà Do Đại Dịch COVID của Quận. Nếu có thắc mắc liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Pháp Lý Quận Marin qua số điện thoại (415) 492-0230 (nhánh 102). Quý vị có thể sử dụng bảng tính này để xác định xem quý vị đã đạt tiêu chí thanh toán 25% hay chưa.

 • 16. Chủ nhà của tôi sẽ không nộp đơn đăng ký tham gia chương trình. Tôi phải làm gì?

  Theo luật tiểu bang cập nhật, người thuê nhà vẫn có thể được hỗ trợ tiền thuê nhà nếu chủ nhà của họ không đăng ký.

 • 17. Chủ nhà của tôi muốn biết thêm thông tin. Tôi có thể chia sẻ thông tin nào với họ?

  Quý vị có thể hướng dẫn chủ nhà truy cập trang web của chương trình Marin County Rental Assistance để biết thêm thông tin chi tiết. Để được giải đáp các thắc mắc cụ thể, họ có thể liên hệ Đội Ngũ Hỗ Trợ Thuê Nhà qua email hoặc gọi số (415) 473-2223.

 • 18. Chủ nhà của tôi muốn có bằng chứng rằng tôi đã đăng ký. Tôi có thể cho họ xem những gì?

  Sau khi nộp đơn đăng ký đã điền đầy đủ thông tin, quý vị sẽ nhận được thư điện tử phản hồi tự động, xác nhận đơn đăng ký của quý vị đã được nộp thành công. Quý vị có thể chuyển tiếp thư này cho chủ nhà làm bằng chứng đã nộp đơn đăng ký mặc dù điều này thực sự không cần thiết. Thư này không chứng tỏ rằng đơn đăng ký của quý vị đã được chấp thuận nhưng sẽ xác nhận quý vị đã nộp đơn thành công.

 • 19. Chủ nhà tính phí nộp chậm cho tôi. Có thể áp dụng hỗ trợ thuê nhà đối với phí nộp chậm không?

  Luật AB 832 cấm trục xuất mới và hỗ trợ tiền thuê nhà của Tiểu Bang nghiêm cấm chủ nhà tính phí nộp chậm nếu người thuê nhà đã cung cấp một tờ khai có chữ ký nêu rõ họ không có khả năng trả tiền thuê nhà do đại dịch COVID-19. Nếu quý vị bị tính phí nộp chậm sau khi đã cung cấp tờ khai này, quý vị có thể nhờ đến sự trợ giúp của cố vấn pháp lý. Quý vị có thể liên hệ Hỗ Trợ Pháp Lý Quận Marin qua số (415) 492-0230 (nhánh 102) để biết thêm thông tin chi tiết.

 • 20. Tôi hiện là người vô gia cư. Chương trình có thể hỗ trợ tôi không?

  Khoản trợ cấp này có thể được sử dụng để trang trải chi phí nhà ở nhằm hỗ trợ ổn định nhà ở (chẳng hạn hỗ trợ trang trải tiền đặt cọc), nhưng sẽ phụ thuộc vào khoản trợ cấp còn lại sau khi đã thực hiện thanh toán tiền thuê còn nợ. Nếu quý vị hiện là người vô gia cư và tìm kiếm nguồn nhà ở khẩn cấp, vui lòng liên hệ các tổ chức sau đây:

 • 21. Tôi có phiếu ưu đãi ở Phần 8 nhưng vẫn rất khó khăn để trả một phần tiền thuê nhà. Chương trình có thể hỗ trợ tôi không?

  Các hộ gia đình nhận được hỗ trợ nhà ở từ phiếu ưu đãi, dù đó là phiếu ưu đãi lựa chọn Nhà Ở, phiếu ưu đãi lựa chọn theo dự án hay phiếu ưu đãi khác từ Phần 8, và những người từng bị mất thu nhập nên xác nhận lại thu nhập của họ với Marin Housing Authority để đảm bảo sẽ tiếp tục được hỗ trợ chi phí nhà ở: gọi số (415) 491-2525 hoặc liên hệ Sharon Hughes. Người nhận phiếu ưu đãi và người cư trú tại nhà ở công cộng đáp ứng một hoặc cả hai tiêu chí này đều có thể đăng ký:

  • a. Hộ gia đình có một hoặc nhiều hơn một cá nhân đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi thất nghiệp hoặc bị giảm thu nhập hộ gia đình, hoặc
  • b. Chịu chi phí đáng kể hoặc gặp khó khăn về tài chính khác do trực tiếp hoặc gián tiếp bùng phát đại dịch COVID-19;

  Xin lưu ý, người thuê nhà bị mất thu nhập do đại dịch COVID sẽ được yêu cầu chứng minh rằng họ đã được tái chứng nhận tình trạng tạm thời. Nếu người thuê nhà chịu chi phí gia tăng liên quan đến đại dịch COVID, họ sẽ được yêu cầu chứng thực điều này. Các hộ gia đình không đủ điều kiện nhận hỗ trợ nếu họ được nhận Hỗ Trợ Thuê Nhà Dựa Trên Người Thuê Nhà (TBRA), hỗ trợ Tái Thuê Nhà Nhanh (RRH) hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà dựa trên thu nhập khác, trong đó chứng nhận việc không có thu nhập cho phép chương trình hỗ trợ thanh toán toàn bộ chi phí thuê nhà của hộ gia đình.

  Các hộ gia đình sống tại nhà ở trợ cấp, không bao gồm hỗ trợ phiếu ưu đãi nhà ở, ví dụ nhà ở trợ cấp bằng Tín Dụng Thuế Nhà Ở Thu Nhập Thấp (LIHTC) và kiểu nhà ở trợ cấp khác từ tiểu bang và liên bang, hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ cho phần nợ tiền thuê của người thuê nhà. Những người cho thuê nhà ở trợ cấp chỉ có thể đăng ký nhận hỗ trợ thuê nhà để thanh toán cho phần nợ tiền thuê của người thuê nhà.

 • 22. Nếu tôi vay tiền để trả tiền thuê còn nợ, tôi có đủ điều kiện để nhận hỗ trợ không?

  Không, chương trình Marin County Rental Assistance chỉ thanh toán tiền nợ thuê nhà từ tháng Tư năm 2020 đến hết tháng Ba năm 2022.

Để biết thêm thông tin về luật cấm trục xuất, vui lòng truy cập trang web Bảo Vệ Người Thuê Nhà Do Đại Dịch COVID-19 của Quận.