Chủ Nhà - Các Câu Hỏi Thường Gặp

Open All Panels

 
 • 1. Khi nào (những) người thuê nhà của tôi có thể đăng ký xin hỗ trợ thuê nhà?

  Chương trình Hỗ Trợ Thuê Nhà Quận Marin (Marin County Rental Assistance) hiện đang nhận đơn đăng ký qua trang web Hỗ Trợ Thuê Nhà Khẩn Cấp Quận Marin (Marin County Emergency Rental Assistance).

  Nếu quý vị cần xin hỗ trợ thêm hoặc không thể truy cập đơn đăng ký trực tuyến, quý vị có thể liên hệ với nhân viên theo số (415) 473-2223 (CA Relay 711) hoặc rentassistance@marincounty.org để được giúp đỡ điền vào đơn đăng ký. Nếu không có người trả lời cuộc gọi của quý vị, vui lòng để lại lời nhắn để nhân viên của chúng tôi có thể liên hệ với quý vị. Do nhu cầu cao, có thể mất vài tuần quý vị mới nhận được phản hồi từ chúng tôi.

 • 2. Tôi có thể nộp đơn thay mặt cho (những) người thuê nhà của mình không?

  Có, nhưng người thuê nhà của quý vị cũng phải nộp đơn. Cả chủ nhà và người thuê nhà đều phải điền vào một đơn đăng ký. Sau khi cả hai bên đã hoàn thành các đơn đăng ký/đăng ký tương ứng của họ, khi đó chúng tôi sẽ có thể tiếp tục với quy trình hỗ trợ. Chủ nhà có thể không nộp đơn thay mặt cho người thuê nhà nhưng có thể khuyến khích người thuê nhà của họ nộp đơn.

 • 3. Nếu chủ nhà không tìm được người thuê, họ vẫn có thể nộp đơn xin hỗ trợ thuê nhà?

  Chủ nhà có thể nộp đơn, nhưng đơn sẽ không được xử lý nếu không có ý kiến đóng góp của người thuê. Đối tượng thụ hưởng của chương trình là hộ gia đình, không phải chủ nhà nên không thể thiếu được việc tham gia chương trình của hộ gia đình.

 • 4. Có sẵn bao nhiêu tiền?

  Quận Marin đã nhận được tổng cộng khoảng 33 triệu đô la từ quỹ hỗ trợ của tiểu bang và liên bang để hỗ trợ thuê nhà. Có thể Quận sẽ nhận được tài trợ bổ sung của tiểu bang và/hoặc liên bang trong các vòng hỗ trợ trong tương lai.

 • 5. Ai đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ?
  Để đủ điều kiện cho chương trình này, người thuê phải:
  • Là người thuê hiện tại ở Quận Marin và/hoặc nợ tiền thuê tồn đọng tại một khu nhà ở Quận Marin
  • Thuộc dưới ngưỡng thu nhập
  • Gửi các giấy tờ theo yêu cầu (xem câu trả lời cho câu hỏi 10 trong Câu hỏi thường gặp về Người thuê để biết thêm thông tin)
  Số người trong gia đình/đơn vị gia đình người thuê (bao gồm cả trẻ em) Thu nhập hàng năm kết hợp *
  1 $102,450
  2 $117,100
  3 $131,750
  4 $146,350
  5 $158,100
  6 $169,800
  7 $181,500

  Thu nhập này phải dựa trên thu nhập hàng tháng gần đây nhất của quý vị.

 • 6. Chủ nhà cần nộp những giấy tờ gì?

  Chủ nhà phải gửi bản sao hợp đồng thuê nhà hiện tại của người thuê (tối thiểu trang đầu tiên và trang chữ ký) cùng với bản sao sổ cái tiền thuê/chi tiết về tiền thuê cho người thuê, trong đó có ghi số tiền thuê còn nợ trong khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020.

 • 7. Khi nào tôi sẽ nhận được phản hồi?

  Để đơn đăng ký được coi là hoàn chỉnh, cả chủ nhà và người thuê nhà đều cần phải nộp đơn đăng ký tương ứng của họ. Đơn đăng ký hoàn chỉnh sẽ được ưu tiên dựa trên các yếu tố sau đây:

   

  • Có nguy cơ bị trục xuất
   • Đã nộp hồ sơ lên Tòa án
   • Thông báo qua thư từ chủ nhà
  • Mức thu nhập bình quân khu vực (Area Median Income, AMI)
   • 30% trở xuống
   • 50% trở xuống
   • 80% trở xuống
  • Tiền thuê nhà
   • Tiền thuê nhà tồn đọng còn nợ sau tháng 4 năm 2020
   • Trước đây chưa nhận được hỗ trợ từ chúng tôi
   • Tiền đã vay – tiền thuê trong tương lai
   • Tăng chi phí do đại dịch COVID – tiền thuê trong tương lai
  • Ngày đăng ký

  Những người nộp đơn đủ điều kiện với đơn đăng ký hoàn chỉnh (cả người thuê nhà và chủ nhà đã nộp) có thể sẽ nhận được hỗ trợ trong vòng 2 tháng sau khi nộp đơn đăng ký.

  Xem bảng dưới đây để biết các ngưỡng thu nhập:

  Số người trong gia đình / đơn vị gia đình người thuê (bao gồm cả trẻ em) Thu Nhập Cực Thấp (30% AMI) Thu Nhập Rất Thấp (50% AMI) Thu Nhập Thấp (80% AMI)
  1 $38,400 $63,950 $102,450
  2 $43,850 $73,100 $117,100
  3 $49,350 $82,250 $131,750
  4 $54,800 $91,350 $146,350
  5 $59,200 $98,700 $158,100
  6 $63,600 $106,000 $169,800
  7 $68,000 $113,300 $181,500
 • 8. Người thuê nhà của tôi không muốn nộp đơn. Tôi có thể làm gì?

  Nếu người thuê của bạn không muốn nộp đơn, nhân viên của chúng tôi có thể liên hệ để nói chuyện với người thuê của bạn và giải thích chi tiết hơn về chương trình. Một nguồn hữu ích khác là Đơn vị Bảo vệ Người tiêu dùng của Quận, đơn vị cung cấp các dịch vụ hòa giải chủ nhà-người thuê nhà miễn phí. Có thể liên lạc với bộ phận này theo số (415) 473-6495.

 • 9. Hỗ trợ thuê có thể được áp dụng cho phí trả trễ?

  Dự luật AB 832, luật cấm trục xuất mới của Tiểu bang và luật hỗ trợ thuê nhà, nghiêm cấm chủ nhà tính phí trả chậm nếu người thuê nhà đã cung cấp một tờ khai có chữ ký nêu rõ họ không có khả năng trả tiền thuê nhà do đại dịch COVID-19.

 • 10. Nếu tôi nhận được hỗ trợ, quý vị có cung cấp biểu mẫu 1099 không?

  Có.

Để biết thêm thông tin về luật cấm trục xuất, hãy truy cập trang web Bảo Vệ Người Thuê Nhà Do COVID-19 (COVID-19 Renter Protections) của Quận.