County of Marin - News Releases - Ra Mắt Công Cụ Tái Phân Chia Bản Đồ

For Immediate Release
August 30, 2021

Ra Mắt Công Cụ Tái Phân Chia Bản Đồ

Các điều chỉnh về ranh giới đối với các quận giám sát phụ thuộc vào số liệu điều tra dân số cuối cùng

San Rafael, CA – Hội thảo công khai phi chính thức về quá trình tái phân chia khu vực hiện đã hoàn tất, Quận Marin đang thúc đẩy công cụ lập bản đồ trực tuyến mới và chuẩn bị nhận các số liệu cuối cùng từ Cuộc Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2020.

Ranh giới giữa năm khu giám sát của Quận Marin đang được xem xét để đảm bảo sự phân bố dân cư tương đối bình đẳng và tuân thủ cả Đạo luật về Quyền Bầu cử và các yêu cầu của tiểu bang. Việc tái phân chia khu vực xác định những khu dân cư và cộng đồng nào được nhóm lại với nhau thành một khu để bầu chọn giám sát viên. Quy trình này cần thực hiện 10 năm một lần sau khi công bố các số liệu điều tra dân số mới để cân bằng lại các quận do có những thay đổi về dân số (xem bản đồ hiện tại trên trang chủ của Hội đồng).

Quận bắt đầu thực hiện quy trình trong phiên họp ngày 25 tháng 5 của Hội đồng Giám sát Quận Marin Cuộc họp ngày 21 tháng 8 nhằm mục đích giới thiệu các công cụ lập bản đồ trực tuyến mới cho người dân để đề xuất bản đồ quận thuộc quyền giám sát của chính họ và “cộng đồng quan tâm” của họ. Cư dân Marin sẽ được khuyến khích gửi bản đồ của riêng mình được lập bằng công cụ tương tác phản ánh sự thay đổi dân số khi ranh giới bản đồ được di chuyển trên màn hình.

Video và tài liệu kèm theo từ cuộc họp ngày 21 tháng 8 hiện có sẵn trên trang web công khai, RedistrictMarin.org, dành cho những người đã bỏ lỡ hội thảo hôm thứ Bảy. Cư dân được khuyến khích cung cấp phản hồi thông qua công cụ lập bản đồ trực tuyến, trang web tái phân chia khu vực, hoặc qua email.

Lịch trình về quy trình của năm nay khác với năm 2011 trở về trước. Trong những thập kỷ trước, số liệu điều tra dân số chính thức thường được công bố vào tháng 3, giúp chính quyền địa phương có 9 tháng để điều chỉnh ranh giới khu vực. Năm nay, số liệu điều tra dân số bị trì hoãn do những thách thức của đại dịch COVID-19 gây ra, và Quận dự kiến sẽ nhận được số liệu điều tra dân số được điều chỉnh cuối cùng vào tháng 10. Bản đồ cuối cùng vẫn phải được thông qua trước ngày 15 tháng 12 để đảm bảo cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6 năm 2022 phản ánh các ranh giới mới.

Trong thời gian còn lại của năm nay, chiến dịch tiếp cận cộng đồng của Quận sẽ bao gồm bốn phiên điều trần công khai và thông tin liên lạc về quy trình này bằng nhiều ngôn ngữ. Phiên điều trần công khai đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10, ngay sau khi Quận nhận được số liệu điều tra dân số chính thức. Sau đó Quận sẽ bắt đầu đề xuất các bản đồ giám sát cập nhật để xem xét.

Về mặt lịch sử, Marin là một quận có tốc độ phát triển chậm, sau mỗi cuộc điều tra dân số chính thức, sự thay đổi về dân số tương đối nhỏ. Đánh giá sơ bộ của các chuyên gia chỉ ra rằng các ranh giới hiện tại có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu bảo vệ quyền biểu quyết thiểu số. Có thể cần thiết phải tái cân bằng dân số vị thành niên giữa một số quận, đây là điều điển hình trong các nỗ lực trước đây khi dân số thay đổi giữa các lần điều tra dân số mỗi thập kỷ. 

Quý vị có quan tâm đến quy trình tái phân chia khu vực và duy trì kết nối về chủ đề này? Hãy đăng ký để nhận thông tin cập nhật được gửi qua e-mail định kỳ từ nhân viên của Quận về chủ đề “Tái Phân Chia Khu Vực Thuộc Quyền Giám Sát của Quận Marin năm 2021” hoặc truy cập trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California về tái phân chia khu vực.

để được hỗ trợ dành cho người khuyết tật, vui lòng gọi điện cho (415) 473-6358 (cuộc gọi thoại), Đường Dây Tiếp Âm California theo số 711 hoặc gửi email cho nhân viên Truy Cập Kỹ Thuật Số ít nhất năm ngày làm việc trước khi diễn ra sự kiện. Quận sẽ cố gắng giải đáp mọi câu hỏi nhận được trong vòng năm ngày làm việc. Các bản sao tài liệu có sẵn ở định dạng khác nếu được yêu cầu.

Contact:

Anna Guiles
Strategic Projects Manager
County Administrator's Office

3501 Civic Center Drive
Suite 325
San Rafael, CA 94903
(415) 473-6361
Email: Anna Guiles
County Administrator website