County of Marin - News Releases - Tái Phân Chia Khu Vực

For Immediate Release
December 02, 2021

Buổi Điều Trần Cuối Cùng Của Quận Về Việc Tái Phân Chia Khu Vực Vào Ngày 7 Tháng Mười Hai

Hội Đồng Giám Sát quyết định việc điều chỉnh các khu vực thuộc quyền giám

San Rafael, CA – Phiên điều trần công khai lần thứ tư đồng thời là lần cuối cùng về quy trình tái phân chia khu vực thuộc quyền giám sát của Quận Marin sẽ diễn ra trực tuyến vào lúc 6 giờ tối Thứ Ba, ngày 7 Tháng Mười Hai. Sau phiên điều trần, Hội Đồng Giám Sát sẽ đưa ra khuyến nghị cuối cùng về những thay đổi ranh giới bản đồ dựa trên số liệu cập nhật từ cuộc Tổng Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ năm 2020.

Việc tái phân chia khu vực đảm bảo mỗi Giám Sát Viên của Quận đại diện cho một số lượng người tương đương để Quận tuân thủ Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử và các yêu cầu của tiểu bang. Quá trình này phải được tiến hành 10 năm một lần sau khi hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số quốc gia. Vào ngày 7 Tháng Mười Hai, các Giám Sát Viên sẽ xem xét rất nhiều phản hồi tích lũy từ ba phiên điều trần công khai trước đó, từ các hội thảo, bản đồ do cư dân gửi, dữ liệu nhân khẩu học từ các chuyên gia tư vấn và sự cân nhắc của Hội Đồng trước đó khi họ lựa chọn bản đồ cập nhật cuối cùng. Quý vị có thể tìm thấy những tài liệu này trên trang RedistrictMarin.org.

Nhân viên của quận dự kiến sẽ trình bày ba phương án bản đồ vào ngày 7 Tháng Mười Hai, tất cả đều bao gồm các phần của trung tâm thành phố San Rafael tính từ Khu Vực Thuộc Quyền Giám Sát 1 đến Khu Vực Thuộc Quyền Giám Sát 4 nhằm giúp cân bằng dân số và phản ánh một cộng đồng lợi ích trong khu vực Canal của San Rafael. Các khu vực được đề xuất chuyển đến Khu Vực 4 là hành lang Đại lộ Lincoln ngay phía bắc trung tâm thành phố và các khu dân cư Bret Harte và California Park ở phía đông nam trung tâm thành phố. Các khuyến nghị sẽ điều chỉnh các ranh giới giám sát phù hợp hơn với bản đồ khu vực Canal đã được Thành Phố San Rafael thông qua vào năm 2018 khi khu vực này thay đổi từ bầu cử quy mô lớn thành bầu cử cấp quận. 

Phương án bản đồ đầu tiên, được gọi là NDC Canal Bản Đồ A, kết hợp những thay đổi đó và do nhân viên đề xuất. Một phương án khác được gọi là NDC Canal A1 bao gồm các lựa chọn thay thế được đề xuất từ Bản Đồ A và cũng thêm các khu vực Happy Valley và Montecito ở phía đông San Rafael vào Khu Vực 4. NDC Canal A2 là một phương án khác, trong đó thêm Homestead Valley, một khu dân cư không hợp nhất liền kề với Mill Valley, vào Khu Vực 4, thay cho Bản Đồ A1. 

Tất cả các đề xuất công khai khác đã được xem xét nhưng không được khuyến nghị là phương án cuối cùng để chuyển lên Hội Đồng. Quý vị có thể xem thêm thông tin chi tiết về ba đề xuất bản đồ trên công cụ lập bản đồ tương tác.

Sau khi Hội Đồng đưa ra quyết định vào ngày 7 Tháng Mười Hai, Cán Bộ Đăng Ký Cử Tri Lynda Roberts sẽ tiếp nhận bản đồ sửa đổi đã được thông qua và làm việc với các chuyên gia kỹ thuật để đảm bảo tất cả các khu vực tuyển cử đều được lập bản đồ chính xác. Theo luật, Hội Đồng Giám Sát phải thông qua bản đồ cuối cùng trước ngày 15 Tháng Mười Hai để đảm bảo rằng cuộc bầu cử sơ bộ vào Tháng Sáu 2022 sẽ phản ánh mọi ranh giới mới.

Khi các số liệu điều tra dân số mới được thêm vào bản đồ khu vực hiện có, tổng độ lệch dân số giữa năm khu vực là 9,18%. Trong khi luật hiện hành cho phép độ lệch tối đa là 10%, Giám Sát Viên đã và đang tiếp tục xem xét các điều chỉnh để đảm bảo tốt nhất quyền đại diện công bằng của cư dân. Đã có bằng chứng đáng kể về việc nâng cao quyền đại diện của dân số nói tiếng Tây Ban Nha ở trung tâm thành phố San Rafael, đặc biệt là những người sống trong các khu nhà ở nhiều gia đình, có thu nhập hàng năm thấp hơn và mức độ dân số nhập cư tương đối cao hơn, với tư cách là một cộng đồng lợi ích riêng biệt.

Dân số toàn quận năm 2020 đã được cập nhật của Marin là 258.553 (không bao gồm tù nhân của Nhà Tù Tiểu Bang San Quentin), có nghĩa là khu vực thuộc quyền giám sát được tái phân chia “lý tưởng” sẽ có khoảng 51.711 cư dân cho mỗi khu vực trong số năm khu vực. Khu vực 4 là khu vực lớn nhất về mặt địa lý do dân số tương đối thưa thớt ở West Marin.

Với tổng số cư dân là 48.283, Khu vực 4 hiện có dân số thấp hơn khoảng 6,6% so với dân số lý tưởng là 51.711. Các khu vực còn lại gần hơn với mức dân số lý tưởng. Bản Đồ A được đề xuất sẽ giảm tổng độ lệch từ 9,18% xuống 2,65%.

Hãy đăng ký để nhận thông tin cập nhật được gửi qua e-mail định kỳ từ nhân viên của Quận về chủ đề “Tái Phân Chia Khu Vực Thuộc Quyền Giám Sát của Quận Marin năm 2021” hoặc truy cập trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California về tái phân chia khu vực. Video và tài liệu kèm theo từ cuộc họp trước đây hiện có sẵn trên trang web công khai, RedistrictMarin.org,đóng góp ý kiến có thể được qua email cho nhân viên của Quận

để được hỗ trợ dành cho người khuyết tật, vui lòng gọi điện cho (415) 473-6358 (cuộc gọi thoại), Đường Dây Tiếp Âm California theo số 711 hoặc gửi email cho nhân viên Truy Cập Kỹ Thuật Số ít nhất năm ngày làm việc trước khi diễn ra sự kiện. Quận sẽ cố gắng giải đáp mọi câu hỏi nhận được trong vòng năm ngày làm việc. Các bản sao tài liệu có sẵn ở định dạng khác nếu được yêu cầu.

Contact:

Anna Guiles
Strategic Projects Manager
County Administrator's Office

3501 Civic Center Drive
Suite 325
San Rafael, CA 94903
(415) 473-6361
Email: Anna Guiles
County Administrator website