Marin County Emergency Rental Assistance Program (Tiếng Việt)

Community Development Agency

Chương trình vẫn đang tiếp nhận đơn đăng ký Trợ Cấp Thuê Nhà. Hãy đăng ký ngay hôm nay để giảm nguy cơ bị trục xuất.

Mặc dù lệnh hoãn trục xuất của Tiểu Bang (AB 832) đã hết hạn vào ngày 30 tháng 9, 2021, nhưng nó vẫn yêu cầu chủ nhà nào muốn theo đuổi lệnh trục xuất vì không đóng tiền thuê nhà phải chứng minh rằng họ đã đăng ký trợ cấp thuê nhà và đã bị từ chối.

⇒ Xem những câu hỏi thường gặp này từ Legal Aid of Marin để biết thêm thông tin.

⇒ Tenant Rights & Responsibilities in Eviction Cases as of October 1, 2020 (California Courts) (Tiếng Anh)

⇒ Landlord Checklists (California Courts) (Tiếng Anh)

⇒ Để biết thêm thông tin về luật cấm trục xuất, hãy truy cập trang web Bảo Vệ Người Thuê Nhà Do Đại Dịch COVID-19 (COVID-19 Renter Protections) của Quận.

Icon of a house with a dollar bill on top

Chương trình Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp tại Quận Marin

Ứng dụng mới Chủ nhà và Người thuê

Quay trở lại ứng dụng Chủ nhà và Người thuê

Chương trình vẫn đang tiếp nhận đơn đăng ký Trợ Cấp Thuê Nhà.

 Quy trình đăng ký sẽ bắt đầu dành cho tiền thuê nhà chưa thanh toán và/hoặc dịch vụ tiện ích từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. Hiện tại, tiền thuê nhà còn thiếu đang được thanh toán và ở mức 100%.Việc thanh toán cho khoản sau đang được thiết lập và sắp được công bố:

 • Khoản bồi thường đối với tiền đã vay để trả tiền thuê nhà và tiền thuê nhà trong tương lai
 • Khoản trợ cấp trước đây cho 80% hoặc 25% tiền thuê nhà còn thiếu sẽ được “hoàn thành” tự động lên 100%
 • Thanh toán các dịch vụ tiện ích

Thắc mắc?

sẵn trợ giúp để điền vào một ứng dụng.

Vui lòng gửi email tới Rental Assistance (Bộ phận Hỗ trợ Cho thuê), hoặc gọi tới (415) 473-2223. Quý vị có thể yêu cầu hỗ trợ về chỗ ở cho người khuyết tật bằng cách Điện thoại đến số (415) 473-2223 (Giọng nói), CA Relay 711 hoặc gửi email. Vui lòng không gọi tới số này quá nhiều lần, sẽ làm tắc nghẽn quá trình. Nhân viên của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những người nộp đơn không thể sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh, hoặc cần hỗ trợ thêm.

Chương trình này được hợp tác giữa Quận Marin và các tổ chức cộng đồng địa phương, bao gồm Adopt A Family, Canal Alliance, Community Action Marin, North Marin Community Services, Ritter Center, St. Vincent de Paul Society, West Marin Community Services và Women Helping All People.

 

Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ này, người nộp đơn phải:

 • Sống tại Quân Marin (chương trình này dành cho tất cả cư dân Marin bất kể tư cách công dân là gì)
 • Sống trong một hộ gia đình có thu nhập thấp. Tại Quận Marin, một hộ gia đình có thu nhập thấp được định nghĩa là một hộ gia đình có thu nhập dưới mức sau đây theo quy mô hộ gia đình:
Household Size Low-Income Household Annual Income (updated 04/12/2021)
1 $102,450
2 $117,100
3 $131,750
4 $146,350
5 $158,100
6 $169,800
7 $181,500

Vui lòng lưu ý rằng thu nhập này được xác định theo thu nhập hiện tại của hộ gia đình, chứ không phải thu nhập hàng năm được đánh thuế.

Tài Liệu Cần Thiết

Các tài liệu

Vui lòng đem theo những hồ sơ sau đây:

 • Bản sao ID có hình của quý vị. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này với một (1) trong những hồ sơ sau đây:
  • Bằng lái xe có hình của người lái xe hiện tại (từ Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào trong Hoa Kỳ)
  • Thẻ nhận dạng ID có hình không phải của người lái xe (từ Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào trong Hoa Kỳ)
  • Hộ chiếu
  • Nhận dạng có hình từ Quận Xuất Xứ (không phải Hoa Kỳ)
  • Thẻ Thường Trú Nhân Hoa Kỳ
  • Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch Hoa Kỳ (hiệu lực trong vòng 10 năm sau ngày cấp)
  • Giấy Phép Tập Lái có hình (từ Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào trong Hoa Kỳ)
  • Thẻ Nhận Dạng Hãng Làm có hình
 • Hồ Sơ Thu Nhập. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này với một (1) trog những hồ sơ sau đây:
  • Cuống lương (tối thiểu 30 ngày)
  • Thư trợ cấp thất nghiệp
  • W-2
  • Bản sao kê ngân hàng (thể hiện tiền lương hoặc giảm lương)
  • Thư từ chủ lao động (thể hiện mức thu nhập, giảm mức thu nhập hoặc sa thải);
  • Mẫu 1040 như đã nộp cho IRS
  • Thư quyết định phúc lợi (an sinh xã hội, VA, v.v.)
  • Bản tự kê khai (có thể sử dụng nếu tự kinh doanh hoặc không thể cung cấp hồ sơ khác)
 • Bằng Chứng Thuê Nhà. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này với một (1) trong những hồ sơ sau đây:
  • Trang đầu tiên của hợp đồng thuê hiện tại
  • Hóa đơn điện nước thể hiện địa chỉ
  • Thông báo tiền thuê nhà quá hạn
  • Thông báo trục xuất
  • Bản tự kê khai (nếu không thể cung cấp hồ sơ khác)

Người Thuê - Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tiếng Việt

 • 1. Khi nào tôi có thể đăng ký xin hỗ trợ thuê nhà?

  Chương trình Hỗ Trợ Thuê Nhà Quận Marin (Marin County Rental Assistance) hiện đang nhận đơn đăng ký qua trang web Hỗ Trợ Thuê Nhà Khẩn Cấp Quận Marin (Marin County Emergency Rental Assistance).

  Nếu quý vị cần xin hỗ trợ thêm hoặc không thể truy cập mẫu đơn đăng ký trực tuyến, quý vị có thể liên hệ với nhân viên theo số (415) 473-2223 (CA Relay 711) hoặc rentassistance@marincounty.org để được giúp đỡ điền vào đơn đăng ký. Nếu cuộc gọi của quý vị không được trả lời, vui lòng để lại tin nhắn để một trong những nhân viên của chúng tôi có thể liên hệ với quý vị. Do nhu cầu cao, có thể mất vài tuần để chúng tôi có thể phản hồi cuộc gọi của quý vị.

 • 2. Ai đủ điều kiện?
  Để đủ điều kiện cho chương trình này, quý vị phải:
  • Là người thuê nhà hiện tại ở Quận Marin và/hoặc đang nợ tiền thuê nhà tại một khu nhà ở Quận Marin
  • Thuộc giới hạn thu nhập thấp dưới đây:
  • Nộp các giấy tờ cần thiết (xem câu trả lời cho câu hỏi 11 để biết thêm thông tin)
  Số người trong gia đình/hộ gia đình của quý vị (bao gồm cả trẻ em) Tổng thu nhập hàng năm của mọi người trong đơn vị nhà ở *
  1 $102,450
  2 $117,100
  3 $131,750
  4 $146,350
  5 $158,100
  6 $169,800
  7 $181,500

  * Thu nhập này phải dựa trên thu nhập hàng tháng gần đây nhất của quý vị.

 • 3. Các đơn đăng ký sẽ được xử lý như thế nào?

  Đơn đăng ký hoàn chỉnh sẽ được ưu tiên dựa trên các yếu tố sau đây:

  • Có nguy cơ bị trục xuất
   • Đã nộp hồ sơ lên Tòa án
   • Thông báo qua thư từ chủ nhà
  • Mức thu nhập bình quân khu vực (Area Median Income, AMI)
   • 30% trở xuống
   • 50% trở xuống
   • 80% trở xuống
  • Tiền thuê nhà
   • Tiền thuê nhà tồn đọng còn nợ sau tháng 4 năm 2020
   • Trước đây chưa nhận được hỗ trợ từ chúng tôi
   • Tiền đã vay – tiền thuê trong tương lai
   • Tăng chi phí do đại dịch COVID – tiền thuê trong tương lai
  • Ngày đăng ký

  Xem bảng dưới đây để biết các ngưỡng thu nhập:

  Số người trong gia đình/ hộ gia đình của quý vị (bao gồm cả trẻ em) Thu Nhập Cực Thấp (30% AMI) Thu Nhập Rất Thấp (50% AMI) Thu Nhập Thấp (80% AMI) 
  1 $38,400  $63,950  $102,450
  2 $43,850  $73,100  $117,100
  3 $49,350  $82,250  $131,750
  4 $54,800  $91,350  $146,350
  5 $59,200  $98,700  $158,100
  6 $63,600  $106,000  $169,800
  7 $68,000  $113,300  $181,500
 • 4. Chương trình sẽ bao gồm những tháng hỗ trợ nào?

  Chương trình này hoạt động đồng bộ với Dự luật AB 832, luật cấm trục xuất mới của Tiểu bang và luật hỗ trợ thuê nhà đã được thông qua vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Quý vị có thể tìm thấy thông tin bổ sung về luật này trên trang web .

 •  

 • Hỗ trợ hiện sẽ bao trả 100% tiền thuê nhà tồn đọng chưa thanh toán của người thuê nhà, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Khoản tiền thuê nhà trong tương lai cho đến tháng 12 năm 2021 hiện đang được phát triển.

 • 5. Nếu tôi đã được nhận khoản hỗ trợ gồm 80%, và chủ nhà muốn nhận khoản 20% còn lại, thì như thế nào?

  Các đơn đăng ký đã nhận được khoản hỗ trợ 80% tiền thuê nhà tồn đọng qua chương trình này sẽ được tự động nhận bổ sung 20% tiền thuê. Không cần phải đăng ký lại.

 • 6. Nếu tôi còn nợ tiền thuê tại một khu nhà ở Marin nhưng đã chuyển nơi ở khỏi Marin, tôi có còn đủ điều kiện được hỗ trợ trả tiền thuê nhà tồn đọng không?

  Có.

 • 7. Tôi có cần phải là công dân Hoa Kỳ hoặc có tình trạng cư trú hợp pháp khác để đủ điều kiện đăng ký chương trình không?

  Không, chương trình này không yêu cầu bất kỳ thông tin quốc tịch nào. Bất kỳ người thuê nhà nào của Quận Marin có thu nhập hàng năm đáp ứng yêu cầu thu nhập đều đủ điều kiện tham gia chương trình.

 • 8. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chi phí phúc lợi xã hội không?

  Không. Việc nhận hỗ trợ từ chương trình này sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng thị thực/công dân của quý vị. Gần đây nhất, vào thứ Năm, ngày 11 tháng 3 năm 2021, Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (U.S. Department of Homeland Security) thông báo rằng họ sẽ không bảo vệ Quy Tắc Chi Phí Phúc Lợi Xã Hội nữa.

 • 9. (Chương trình) Có sẵn bao nhiêu tiền?

  Quận Marin đã nhận được tổng cộng khoảng 33 triệu đô la từ quỹ hỗ trợ của tiểu bang và liên bang để hỗ trợ thuê nhà. Có thể Quận sẽ nhận được tài trợ bổ sung của tiểu bang và/hoặc liên bang vào các vòng tài trợ trong tương lai.

 • 10. Tôi cần nộp những giấy tờ gì?

  Đối với chương trình này, quý vị sẽ cần tải lên bản sao của các tài liệu sau:

  • Bản sao giấy tờ tùy thân kèm theo ảnh của quý vị. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này bằng cách sử dụng một (1) trong các giấy tờ sau:
   • Giấy Phép Lái Xe Hiện Hành kèm theo ảnh (từ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Hoa Kỳ);
   • Thẻ Xác Nhận Nhân Thân Không Phải Bằng Lái Xe kèm theo ảnh (từ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Hoa Kỳ);
   • Hộ chiếu;
   • Xác Nhận Nhân Thân từ Hạt Xuất Xứ (County of Origin) kèm theo ảnh (không phải Hoa Kỳ);
   • Thẻ Thường Trú Nhân Hoa Kỳ;
   • Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch Hoa Kỳ (có hiệu lực trong 10 năm sau ngày cấp);
   • Giấy Phép Đi Học kèm theo ảnh (từ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ lãnh thổ nào của Hoa Kỳ);
   • Xác Nhận Làm Việc kèm theo ảnh.
  • Giấy Tờ Chứng Minh Thu nhập. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này bằng cách sử dụng một (1) trong các giấy tờ sau:
   • (Các) cuống phiếu thanh toán (tối thiểu 30 ngày);
   • Thư trợ cấp thất nghiệp;
   • W-2;
   • Bảng sao kê ngân hàng (phản ánh lương hoặc giảm lương);
   • Thư từ chủ sử dụng lao động (phản ánh mức thu nhập, giảm mức thu nhập hoặc sa thải);
   • Biểu mẫu 1040 được nộp với IRS;
   • Thư trợ cấp phúc lợi (an sinh xã hội, VA, v.v…);
   • Bản tự khai (có thể được sử dụng nếu tự kinh doanh hoặc nếu không xuất trình được các giấy tờ khác).
  • Bằng Chứng Thuê Nhà.. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này bằng cách sử dụng một (1) trong các giấy tờ sau:

   • Trang đầu tiên của hợp đồng thuê nhà hiện hành;
   • Hóa đơn tiện ích hiển thị địa chỉ;
   • Thông báo về tiền thuê quá hạn;
   • Thông báo trục xuất
   • Bản tự khai (nếu không xuất trình được các giấy tờ khác).

   Nếu quý vị không thể dò quét (scan) hoặc tải hồ sơ giấy tờ của mình lên, quý vị có thể dò quét chúng tại một trong những thư viện của Quận đang tham gia chương trình này. Để dò quét giấy tờ, vui lòng yêu cầu một trong những thủ thư đồng hành cùng chương trình hỗ trợ và cho họ biết rằng quý vị đang gửi giấy tờ cho chương trình hỗ trợ thuê nhà::

    

   Marin City
   164 Donahue St
   Marin City CA 94965
   (415) 332-6158

   South Novato
   931 C St
   Novato CA 94949
   (415) 506-3165
   Point Reyes Station
   11431 State Route One
   Point Reyes Station CA 94956
   (415) 663-8375
   Thứ Hai  12:00 PM - 7:00 PM Đóng cửa 11:00 AM - 3:00 PM
   Thứ Ba Đóng cửa 2:00 PM - 7:00 PM 2:00 PM - 6:00 PM
   Thứ Tư  12:00 PM - 7:00 PM Đóng cửa Đóng cửa
   Thứ Năm Đóng cửa Đóng cửa  2:00 PM - 6:00 PM
   Thứ Sáu  12:00 PM - 4:00 PM  12:00 PM - 5:00 PM Đóng cửa
   Thứ Bảy  11:00 PM - 4:00 PM  12:00 PM - 5:00 PM Đóng cửa
   Chủ Nhật  11:00 PM - 4:00 PM Đóng cửa Đóng cửa

  Nếu quý vị cần trợ giúp thêm trong việc gửi giấy tờ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ RentalAssistance@MarinCounty.org hoặc (415) 473-2223 (CA Relay 711).

 • 11. Sau khi gửi đơn đăng ký, khi nào tôi sẽ nhận được phản hồi?
  Để đơn đăng ký được coi là hoàn chỉnh, cả chủ nhà và người thuê nhà sẽ cần phải nộp đơn đăng ký tương ứng của họ. Nếu chủ nhà không muốn hoặc không thể hoàn thành đơn đăng ký của họ, người thuê nhà có thể nhận được hỗ trợ trực tiếp. Đơn đăng ký hoàn chỉnh sẽ được ưu tiên dựa trên các yếu tố sau đây:
  • Có nguy cơ bị trục xuất
   • Đã nộp hồ sơ lên Tòa án
   • Thông báo qua thư từ chủ nhà
  • Mức thu nhập bình quân khu vực (Area Median Income, AMI)
   • 30% trở xuống
   • 50% trở xuống
   • 80% trở xuống
  • Tiền thuê nhà
   • Tiền thuê nhà tồn đọng còn nợ sau tháng 4 năm 2020
   • Trước đây chưa nhận được hỗ trợ từ chúng tôi
   • Tiền đã vay – tiền thuê trong tương lai
   • Tăng chi phí do đại dịch COVID – tiền thuê trong tương lai
  • Ngày đăng ký

  Những người nộp đơn đủ điều kiện với đơn đăng ký hoàn chỉnh (cả người thuê nhà và chủ nhà đã nộp) có thể sẽ nhận được hỗ trợ trong vòng 2 tháng sau khi nộp đơn đăng ký.

 • 12. Tôi đã đăng ký và vẫn chưa nhận được phản hồi. Điều này có nghĩa là đăng ký của tôi không đủ điều kiện?

  Không. Chúng tôi liên hệ với mọi người trong danh sách và sẽ cho quý vị biết nếu đơn đăng ký của quý vị không đủ điều kiện. Nếu quý vị đã hoàn thành đầu vào với nhân viên của chúng tôi, đã nộp giấy tờ của quý vị và quý vị đang chờ phản hồi, điều này có nghĩa là đơn đăng ký của quý vị đang được tiến hành.

 • 13. Trước đây tôi đã nhận được hỗ trợ thuê nhà từ chương trình của quý vị. Tôi có thể nộp đơn một lần nữa không?

  Có. Quý vị có thể đăng ký nhận hỗ trợ thuê nhà bổ sung bằng cách đăng nhập lại vào đơn đăng ký của quý vị tại marincounty.org/rentalassistance và nhấp vào nút “REAPPLY” màu đỏ bên cạnh đơn đăng ký ban đầu của quý vị sau khi quý vị đã đăng nhập vào lại.

 • 14. Tôi cần hỗ trợ cho các tháng hiện tại/trong tương lai, không phải tiền thuê tồn đọng. Quý vị có thể hỗ trợ việc đó không?

  Hiện tại, số tiền thuê nhà còn chưa trả sẽ được ưu tiên, theo các mức ưu tiên được mô tả ở câu hỏi 3 và câu hỏi 12. Khoản thanh toán cho tiền thuê nhà trong tương lai đến ngày 31 tháng 12 hiện đang được phát triển.

 • 15. Tôi có thể bị đuổi ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê nhà ngay bây giờ không?

  Luật cấm trục xuất mới nhất của Tiểu bang, được thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2021, ngăn chặn bất kỳ trường hợp trục xuất nào liên quan đến việc không trả tiền thuê nhà do khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch COVID cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Để được bảo vệ, người thuê nhà phải làm hai điều:
  1. Xuất trình tờ khai có chữ ký cho chủ nhà
  2. Pagar al menos el 25 % del total del alquiler total adeudado entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 para el 30 de septiembre de 2021.

  Thanh toán ít nhất 25% tổng số tiền thuê nhà đến kỳ hạn trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 trước ngày 30 tháng 9 năm 2021.

  Quý vị có thể tìm thêm thông tin và một mẫu khai báo để trống, trên trang web Bảo vệ Người Thuê nhà COVID của Hạt (Renter Protections COVID). Đối với bất kỳ câu hỏi pháp lý nào, vui lòng liên hệ với Hỗ Trợ Pháp Lý (Legal Aid of Marin) theo số (415) 492-0230 (số nội bộ 102). Quý vị có thể sử dụng bảng tính này để xác định xem quý vị đã đạt tiêu chí thanh toán 25% hay chưa.

 • 16. Chủ nhà của tôi sẽ không nộp đơn đăng ký chương trình. Tôi phải làm gì?

  Theo luật của Tiểu bang đã được cập nhật, người thuê nhà vẫn có thể được nhận hỗ trợ thuê nhà nếu chủ nhà của họ không đăng ký.

 • 17. Chủ nhà của tôi muốn biết thêm thông tin. Tôi có thể chia sẻ điều gì với họ?

  Quý vị có thể hướng dẫn chủ nhà của quý vị đến trang web Hỗ trợ Thuê nhà Quận Marin (Marin County Rental Assistance) để biết thêm thông tin. Đối với các câu hỏi cụ thể, họ có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ thuê nhà theo rentassistance@marincounty.org hoặc (415) 473-2223.

 • 18. Chủ nhà của tôi muốn có bằng chứng rằng tôi đã nộp đơn. Tôi có thể cho họ xem những gì?

  Sau khi quý vị gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh của mình, quý vị sẽ nhận được email phản hồi tự động xác nhận đơn đăng ký của quý vị đã được gửi thành công. Quý vị có thể chuyển tiếp email này cho chủ nhà của mình để làm bằng chứng cho việc nộp đơn, mặc dù không cần thiết. Email này không có nghĩa là đơn đăng ký của quý vị đã được chấp thuận nhưng cho thấy đơn đăng ký của quý vị đã được gửi thành công.

 • 19. Chủ nhà của tôi đã tính phí trả chậm. Hỗ trợ tiền thuê có thể được áp dụng cho điều đó không?

  Dự luật AB 832, luật cấm trục xuất mới của Tiểu bang và luật hỗ trợ tiền thuê nhà, nghiêm cấm chủ nhà tính phí trả chậm nếu người thuê nhà đã cung cấp một tờ khai có chữ ký nêu rõ họ không có khả năng trả tiền thuê nhà do đại dịch COVID-19. Nếu quý vị đã bị tính phí trả chậm sau khi cung cấp mẫu khai báo này, quý vị có thể được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của tư vấn pháp lý. Quý vị có thể liên hệ với Hỗ Trợ Pháp Lý (Legal Aid of Marin) theo số (415) 492-0230 (số máy lẻ 102) để biết thêm thông tin.

 • 20. Tôi hiện đang không có nhà ở. Chương trình của quý vị có thể giúp tôi?
  Sự tài trợ này có thể được sử dụng cho chi phí nhà ở để hỗ trợ ổn định nhà ở (chẳng hạn như tài trợ để trang trải tiền đặt cọc), nhưng nó sẽ tùy thuộc vào tính khả dụng của nguồn tài trợ sau khi các khoản thanh toán tiền thuê tồn đọng chưa thanh toán đã được hoàn tất. Nếu quý vị không có nhà ở và đang tìm kiếm các nguồn cung cấp nhà ở khẩn cấp, vui lòng liên hệ với các tổ chức sau:
 • 21. Tôi có phiếu mua hàng Phần 8 (Section 8 voucher) nhưng đang chật vật để trả phần tiền thuê nhà của mình. Chương trình của quý vị có thể giúp tôi không?

  Các hộ gia đình nhận được hỗ trợ nhà ở từ phiếu mua hàng, dù đó là phiếu lựa chọn Nhà ở (Housing choice), phiếu mua hàng dựa trên dự án (project-based), hoặc các phiếu mua hàng khác từ Phần 8 (Section 8), và những người đã từng bị mất thu nhập nên xác nhận lại thu nhập của họ với Cơ Quan Nhà Ở Quận Marin (Marin Housing Authority) để đảm bảo chi phí nhà ở sẽ tiếp tục được trợ cấp: gọi số (415) 491-2525, hoặc liên hệ Sharon Hughes. Người được nhận phiếu mua hàng và người cư trú tại nhà ở công cộng đáp ứng một hoặc cả hai tiêu chí này có thể đăng ký:

  • a. Hộ gia đình có một hoặc nhiều hơn một cá nhân đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi thất nghiệp hoặc bị giảm thu nhập hộ gia đình, hoặc
  • b. Bị phát sinh chi phí đáng kể, hoặc gặp khó khăn về tài chính khác do, trực tiếp hoặc gián tiếp, bùng phát đại dịch COVID-19;;

  Xin lưu ý, người thuê nhà bị mất thu nhập do đại dịch COVID sẽ được yêu cầu chứng minh rằng họ đã nhận được chứng nhận lại tạm thời. Nếu người thuê nhà bị tăng chi phí liên quan đến đại dịch COVID, họ sẽ được yêu cầu chứng thực điều này. Các hộ gia đình sẽ đạt điều kiện nhận hỗ trợ nếu họ được nhận Hỗ Trợ Thuê Nhà Dựa Trên Người Thuê Nhà (Tenant-Based Rental Assistance, TBRA), hỗ trợ Tái Thuê Nhà Nhanh (Rapid Re-Housing, RRH), hoặc các hỗ trợ thuê nhà dựa trên thu nhập khác trong đó chứng nhận không có thu nhập sẽ cho phép chương trình hỗ trợ thanh toán toàn bộ chi phí thuê nhà của hộ gia đình.

  Các hộ gia đình tại nhà ở được trợ cấp, không bao gồm hỗ trợ phiếu lựa chọn nhà ở, ví dụ như nhà ở được trợ cấp Tín Dụng Thuế Nhà Ở Thu Nhập Thấp (Low-Income Housing Tax Credit, LIHTC) và nhà ở được trợ cấp khác từ tiểu bang và liên bang, hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ cho phần nợ tiền thuê nhà của người thuê nhà. Những người cho thuê nhà ở được trợ cấp chỉ có thể đăng ký hỗ trợ thuê nhà để thanh toán cho phần nợ tiền thuê nhà của người thuê nhà.

   

Để biết thêm thông tin về luật cấm trục xuất, hãy truy cập trang web Bảo Vệ Người Thuê Nhà Do Đại Dịch COVID-19 (COVID-19 Renter Protections) của Quận.

Chủ Nhà - Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tiếng Việt

 • 1. Khi nào (những) người thuê nhà của tôi có thể đăng ký xin hỗ trợ thuê nhà?

  Chương trình Hỗ Trợ Thuê Nhà Quận Marin (Marin County Rental Assistance) hiện đang nhận đơn đăng ký qua trang web Hỗ Trợ Thuê Nhà Khẩn Cấp Quận Marin (Marin County Emergency Rental Assistance).

  Nếu quý vị cần xin hỗ trợ thêm hoặc không thể truy cập đơn đăng ký trực tuyến, quý vị có thể liên hệ với nhân viên theo số (415) 473-2223 (CA Relay 711) hoặc rentassistance@marincounty.org để được giúp đỡ điền vào đơn đăng ký. Nếu không có người trả lời cuộc gọi của quý vị, vui lòng để lại lời nhắn để nhân viên của chúng tôi có thể liên hệ với quý vị. Do nhu cầu cao, có thể mất vài tuần quý vị mới nhận được phản hồi từ chúng tôi.

 • 2. Tôi có thể nộp đơn thay mặt cho (những) người thuê nhà của mình không?

  Có, nhưng người thuê nhà của quý vị cũng phải nộp đơn. Cả chủ nhà và người thuê nhà đều phải điền vào một đơn đăng ký. Sau khi cả hai bên đã hoàn thành các đơn đăng ký/đăng ký tương ứng của họ, khi đó chúng tôi sẽ có thể tiếp tục với quy trình hỗ trợ. Chủ nhà có thể không nộp đơn thay mặt cho người thuê nhà nhưng có thể khuyến khích người thuê nhà của họ nộp đơn.

 • 3. Nếu chủ nhà không tìm được người thuê, họ vẫn có thể nộp đơn xin hỗ trợ thuê nhà?

  Chủ nhà có thể nộp đơn, nhưng đơn sẽ không được xử lý nếu không có ý kiến đóng góp của người thuê. Đối tượng thụ hưởng của chương trình là hộ gia đình, không phải chủ nhà nên không thể thiếu được việc tham gia chương trình của hộ gia đình.

 • 4. Có sẵn bao nhiêu tiền?

  Quận Marin đã nhận được tổng cộng khoảng 33 triệu đô la từ quỹ hỗ trợ của tiểu bang và liên bang để hỗ trợ thuê nhà. Có thể Quận sẽ nhận được tài trợ bổ sung của tiểu bang và/hoặc liên bang trong các vòng hỗ trợ trong tương lai.

 • 5. Ai đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ?
  Để đủ điều kiện cho chương trình này, người thuê phải:
  • Là người thuê hiện tại ở Quận Marin và/hoặc nợ tiền thuê tồn đọng tại một khu nhà ở Quận Marin
  • Thuộc dưới ngưỡng thu nhập
  • Gửi các giấy tờ theo yêu cầu (xem câu trả lời cho câu hỏi 10 trong Câu hỏi thường gặp về Người thuê để biết thêm thông tin)
  Số người trong gia đình/đơn vị gia đình người thuê (bao gồm cả trẻ em) Thu nhập hàng năm kết hợp *
  1 $102,450
  2 $117,100
  3 $131,750
  4 $146,350
  5 $158,100
  6 $169,800
  7 $181,500

  Thu nhập này phải dựa trên thu nhập hàng tháng gần đây nhất của quý vị.

 • 6. Chủ nhà cần nộp những giấy tờ gì?

  Chủ nhà phải gửi bản sao hợp đồng thuê nhà hiện tại của người thuê (tối thiểu trang đầu tiên và trang chữ ký) cùng với bản sao sổ cái tiền thuê/chi tiết về tiền thuê cho người thuê, trong đó có ghi số tiền thuê còn nợ trong khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020.

 • 7. Khi nào tôi sẽ nhận được phản hồi?

  Để đơn đăng ký được coi là hoàn chỉnh, cả chủ nhà và người thuê nhà đều cần phải nộp đơn đăng ký tương ứng của họ. Đơn đăng ký hoàn chỉnh sẽ được ưu tiên dựa trên các yếu tố sau đây:

   

  • Có nguy cơ bị trục xuất
   • Đã nộp hồ sơ lên Tòa án
   • Thông báo qua thư từ chủ nhà
  • Mức thu nhập bình quân khu vực (Area Median Income, AMI)
   • 30% trở xuống
   • 50% trở xuống
   • 80% trở xuống
  • Tiền thuê nhà
   • Tiền thuê nhà tồn đọng còn nợ sau tháng 4 năm 2020
   • Trước đây chưa nhận được hỗ trợ từ chúng tôi
   • Tiền đã vay – tiền thuê trong tương lai
   • Tăng chi phí do đại dịch COVID – tiền thuê trong tương lai
  • Ngày đăng ký

  Những người nộp đơn đủ điều kiện với đơn đăng ký hoàn chỉnh (cả người thuê nhà và chủ nhà đã nộp) có thể sẽ nhận được hỗ trợ trong vòng 2 tháng sau khi nộp đơn đăng ký.

  Xem bảng dưới đây để biết các ngưỡng thu nhập:

  Số người trong gia đình / đơn vị gia đình người thuê (bao gồm cả trẻ em) Thu Nhập Cực Thấp (30% AMI) Thu Nhập Rất Thấp (50% AMI) Thu Nhập Thấp (80% AMI)
  1 $38,400 $63,950 $102,450
  2 $43,850 $73,100 $117,100
  3 $49,350 $82,250 $131,750
  4 $54,800 $91,350 $146,350
  5 $59,200 $98,700 $158,100
  6 $63,600 $106,000 $169,800
  7 $68,000 $113,300 $181,500
 • 8. Người thuê nhà của tôi không muốn nộp đơn. Tôi có thể làm gì?

  Nếu người thuê của bạn không muốn nộp đơn, nhân viên của chúng tôi có thể liên hệ để nói chuyện với người thuê của bạn và giải thích chi tiết hơn về chương trình. Một nguồn hữu ích khác là Đơn vị Bảo vệ Người tiêu dùng của Quận, đơn vị cung cấp các dịch vụ hòa giải chủ nhà-người thuê nhà miễn phí. Có thể liên lạc với bộ phận này theo số (415) 473-6495.

 • 9. Hỗ trợ thuê có thể được áp dụng cho phí trả trễ?

  Dự luật AB 832, luật cấm trục xuất mới của Tiểu bang và luật hỗ trợ thuê nhà, nghiêm cấm chủ nhà tính phí trả chậm nếu người thuê nhà đã cung cấp một tờ khai có chữ ký nêu rõ họ không có khả năng trả tiền thuê nhà do đại dịch COVID-19.

 • 10. Nếu tôi nhận được hỗ trợ, quý vị có cung cấp biểu mẫu 1099 không?

  Có.

Để biết thêm thông tin về luật cấm trục xuất, hãy truy cập trang web Bảo Vệ Người Thuê Nhà Do COVID-19 (COVID-19 Renter Protections) của Quận.

Nguồn

Rental Assistance Resources and Documents

Community Resources

Legal Support/Mediation
 • Legal Aid of Marin: — legal advocacy and support:
 • Fair Housing Advocates of Northern California — legal advocacy and support for cases related to Fair Housing violations:
 • Consumer Protection Unit (Mediation Services) — mediation services between landlords and tenants:
Resources for People Experiencing Homelessness
 • Homeward Bound of Marin — emergency shelters and support for individuals and families experiencing homelessness
  • HB website
  • Admin Office: (415) 382-3363
  • Family Center: (415) 457-2115
  • B Street Center: (415) 459-5843
 • St. Vincent de Paul Society of Marin — support for individuals and families experiencing homelessness:
  • St. Vincent website
  • Phone: (415) 454-0366 (helpdesk)
  • Drop In Wednesday afternoon 1:30 to 3:30 820 B St., San Rafael — offers resources such as bus tickets, ID, car repair, security deposits.
 • Ritter Center — support for individuals and families experiencing homelessness:
Domestic Violence
 • Center for Domestic Peace — emergency shelters and support for individuals and families experiencing domestic violence:
  • CDP website
  • Phone: (415) 924-6616
  • Text available: (415) 526-2557 only 9 a.m. – 5 p.m, Monday – Friday.

COVID-19 and Eviction Resources